امروزه یک فاصله ای بین نرم افزار و سخت افزار برای توسعه این دو موجود است که این روش ها به دستکاری و مداخله برنامهنویسان جهت موازیسازی کدها نیاز دارند.
برنامهنویسی کامپیوتر موازی به مطالعه دقیق الگوریتم هدف و یا برنامه کاربردی و بیشتر از آن چیزی که همه در برنامهنویسی ترتیبی سنتی آموخته اند نیاز دارد.
برنامه نویسان باید از ارتباطات و استقلال داده الگوریتمها و برنامههای کاربردی آگاه باشند.
این کتاب تکنیکهایی را برای بررسی راههای ممکن برای برنامه کامپیوتر موازی و یک برنامه کاربردی مشخص ارائه میکند.


اطلاعات کتاب:

نویسنده (مترجم): Fayez Gebali
انتشارات: Wiley
تعداد صفحات: 364 صفحه
عنوان انگلیسی: Algorithms and Parallel Computing


منبع:کتابز | دانلود کتاب، مجله، ویدئوی آموزشی